DRŽAVA NSK L'ETAT DE NSK NSK STATE
O NAS POTNI LIST NSK KAKO PRIDOBITI POTNI LIST POMEMBNO OBVESTILO FAQ

POTNI LIST NSK

S pridobitvijo potnega lista NSK lahko kdorkoli postane državljan NSK. Država NSK v svojih temeljnih listinah zanika kategorijo (omejenega) ozemlja, načelo nacionalnih meja in zagovarja zakon transnacionalnosti.

Imetnik potnega lista NSK postane državljan NSK. Osebni podatki imetnika so vpisani v registru državljanov NSK.

Potni list je oštevilčen in neprenosljiv; njegova veljavnost je do preklica. Imetnik se s podpisom izjave obveže, da bo po najboljših močeh podpiral Državo NSK in prispeval k njeni celovitosti. Prepovedano je zlorabljati potni list v kaznive, ideološke, verske ali politične namene, ki so v nasprotju z vsebino NSK-ja, in/ali ogrožati ugled in dobro ime NSK-ja. Državljanstvo preneha s preklicem, vrnitvijo ali zaplembo potnega lista.

Potni list ima subverzivno naravo in edinstveno vrednost. Imetnik lahko vanj vnaša podatke, žige, podpise itd. tako na dogodkih NSK-ja kot na podobnih manifestacijah. V tem smislu je uporabnost potnega lista neomejena in odvisna od odgovornosti imetnika.

Notranja platnica in prva stran
2. in 3. stran
4. in 5. stran
6. in 7. stran
8. in 9.-31. stran
32. stran in zadnja notranja platnica

ART IS FANATICISM THAT TEMANDS DIPLOMACY.