DRŽAVA NSK L'ETAT DE NSK NSK STATE
O NAS POTNI LIST NSK KAKO PRIDOBITI POTNI LIST POMEMBNO OBVESTILO FAQ

DRŽAVA NSK

Država NSK je abstrakten organizem, suprematistično telo, postavljeno v resnični družbenopolitični prostor kot skulptura, ki združuje konkretno telesno toploto, duha in delo svojih članov. NSK ne pripisuje statusa države ozemlju, temveč duhu, katerega meje se nenehno premikajo v skladu z gibanjem in spreminjanjem njenega simboličnega in fizičnega kolektivnega telesa.

Država NSK je država v času, država brez ozemlja in državnih meja. Poleg članov NSK imajo pravico do državljanstva ljudje različnih ver, ras, narodnosti, spolov in prepričanj. Pravico do državljanstva pridobijo z lastništvom potnega lista.

Državo NSK so leta 1992 ustanovile skupine umetniškega kolektiva Neue Slowenische Kunst (NSK). Sestavljale so ga skupine Laibach, Irwin, Noordung, Novi kolektivizem in Oddelek za čisto in praktično filozofijo. Neue Slowenische Kunst je bil ustanovljen v Ljubljani leta 1984, ko je socialistična Jugoslavija začela razpadati. Do konca desetletja so si skupine v okviru NSK pridobile ugled po Evropi, Ameriki in na Japonskem. Dela in dejanja NSK-ja so komentirala številne politične procese zadnjih dveh desetletij in danes mu priznavajo ključno vlogo v politični in kulturni zgodovini Slovenije in nekdanje Jugoslavije, pripisujejo mu tudi vlogo pri pluralizaciji slovenske družbe in kulture v 80. letih preteklega stoletja.

Država NSK je nastala takoj po slovenski osamosvojitvi. Poleg drugih kolektivnih akcij je izvedla vrsto začasnih dogodkov, poimenovanih 'Ambasada', 'Konzulat', 'Država', v Moskvi, Gentu, Berlinu in Sarajevu in drugih krajih.

Država NSK je zasnovana kot utopična tvorba, ki nima fizičnega ozemlja in se ne istoveti z nobeno obstoječo nacionalno državo.

Je inherentno transnacionalna. Potni list izda vsakomur, ki je pripravljen sprejeti njena ustanovitvena načela, državljanstvo pa je dostopno vsem, ne glede na narodnostni, spolni, verski ali kak drug status. Danes ima več tisoč državljanov po številnih državah in na vseh celinah. Država NSK sama je kolektivno kulturno delo, ki ga sestavljajo ikonografija in izjave ustanoviteljev ter odzivi državljanov nanje in na obstoj države.

Več informacij na:
www.nskstate.com
www.laibach.nsk.si
www.irwin-nsk.org
www.postgravityart.org

ART IS FANATICISM THAT TEMANDS DIPLOMACY.